Интернет страницата е в процес на разработка!

За повече информация, въпроси или повреди, свържете се с нас на посочените данни за контакт.

За контакти:

Мобилен телефон: +359 892 20 33 34

Електронна поща: [email protected]


Общи условия и параметри
Общи условия за ползване на услугите на Ай Ти Ви НЕТ ООД

Интерфейси

Качество на предоставяните услуги

Условия за достъп до отворен интернет